Abonnementsbetingelser & priser

Abonnementsbetingelser & priser

Bruk av Norsk VA-norm på internett er gratis for privatpersoner og private firma.

Kommuner som ønsker å basere sitt VA-regelverk på Norsk VA-norm må inngå abonnemenstavtale for VA-norm. Kommunen får passordbeskyttet skrivetilgang til sitt eget område på VA-norm sidene, der evt. lokale bestemmelser og annen viktig VA-relatert informasjon kan publiseres.

Forutsatt at du har noe erfaring med bruk av internett, samt tekstredigering i f.eks. MS-Word, er det enkel prosess å selv legge inn lokale bestemmelser og annen VA-relatert informasjon på VA-norm.

Kommuner som trenger hjelp til webpublisering (og evt. også utarbeidelse og kvalitetssikring av lokale tilleggsbestemmelser) tilbys bistand fra VA-norm sekretæriatet til fast avtalt timepris.

Abonnementsavgift på Norsk VA-norm avhenger av kommunens størrelse:

Kommunestørrelse (ant. innbyggere) Pris pr. år
Over 100 000 20 000,-
50 000 – 100 000 16 000,-
25 000 – 50 000 12 000,-
10 000 – 25 000 8 000,-
Under 10 000 5 000,-

Årsavgift for inneværende år faktureres ved bestilling. Prisen beregnes etter antall gjenværende måneder av året. Deretter faktureres ordinær årsavgift første kvartal hvert år.

Oppsigelse av abonnement for neste år må gjøres skriftlig innen 1. oktober.

Bestilling av abonnement:

Fyll ut innmeldingsskjema for VA-norm.

For mer informasjon om kommuneabonnement på Norsk VA-norm, kontakt Stiftelsen VA/Miljø-blad v/Norsk Rørsenter, tlf: 32 80 79 30, epost: norsk@norskrorsenter.no