Bærum

• Bokmål • Bytt til Nynorsk

Om Bærum Kommune

Adresse:
Vann og avløp, 1304 Sandvika
Kontaktinfo:
Knut Bjarne Sætre, tlf: 67 50 47 12, e-post: knut.bjarne.satre@baerum.kommune.no

Bestemmelser

Trykk på kapittelet du ønsker å lese mer om, du kan også benytte søket over for enkelt å finne nøyaktig hva du er ute etter.
Skriv ut hele normen som PDF
Kapittel - Dokument
Bærum

Vedlegg

Her finner du en liste over alle filer og dokumenter som er tilknyttet Bærum Kommune

# Beskrivelse Filtype Opplastet
Vedlegg 3-1 Administrative bestemmelser - Bærum PDF 2018-03-07 15:43:43
Vedlegg 3-2 Kumtopper PDF 2018-03-07 15:16:32
Vedlegg 3-3 Kumlokk og rammer DOC 2018-03-07 15:16:42
Vedlegg 3-4 Stige i kum PDF 2018-03-07 15:16:49
Vedlegg 3-5 Matrise for sanksjoner ved overskridelse av toleransekrav PDF 2018-03-07 15:17:02
Vedlegg 3-6 Utforming av bekkeinntak PDF 2018-03-07 15:18:10
Vedlegg 3-7 Rehabilitering av kumbunn PDF 2018-03-07 15:18:17
Vedlegg 3-8 Klargjøring og idriftsettelse av nye vannledninger - rev5 PDF 2020-02-13 08:00:59
Vedlegg 3-9 Lokale bestemmelser for innmaling og dokumenstasjon av VA-ledningsnett PDF 2020-12-14 13:17:23
Vedlegg 3-10 Normkrav teknisk kulvert PDF 2019-01-21 13:55:08
Vedlegg 5-1 Valg av rørmateriale PDF 2018-03-07 15:24:59
Vedlegg 5-2 Gjengefri tilknytning stikkledning - PE-deler PDF 2018-03-07 15:25:13
Vedlegg 5-3 Gjengefri tilknytning stikkledning - ZAK PDF 2018-03-07 15:25:57
Vedlegg 5-4 Eksempel på ledningsplan og lengdeprofil PDF 2018-03-07 15:26:00
Vedlegg 5-5 Eksempel på kumtegning PDF 2018-03-07 15:25:45
Vedlegg 5-6 Eksempel på kumtegning PDF 2018-03-07 15:25:47
Vedlegg 5-7 Eksempel på kumtegning PDF 2018-03-07 15:25:49
Vedlegg 5-8 Eksempel på kumtegning PDF 2018-03-07 15:25:51
Vedlegg 5-9 Eksempel på armering av kummer med plasstøpt kumfundament PDF 2018-03-07 15:25:54
Vedlegg 5-10 Avstandskrav i vannkummer PDF 2019-01-17 15:15:58
Vedlegg 5-11 Sprinkleranlegg innlegg fra kum på hovedledning PNG 2020-12-14 13:18:03
Vedlegg 6-1 Stikkledninger - tilknytning til hovedledninger PDF 2018-03-07 15:27:50
Vedlegg 6-2 Elektroinstallasjoner i avløpspumpestasjon PDF 2018-03-07 15:27:53
Vedlegg 6-3 Merkesystem PDF 2018-03-07 15:27:55
Vedlegg 6-4 TAG-kode system PDF 2018-03-07 15:27:57
Vedlegg 6-5 Funksjonsbeskrivelse for typisk avløpspumpestasjon PDF 2018-03-07 15:28:00
Vedlegg 6-6 Parametervalg utestasjon PDF 2018-03-07 15:28:02
Vedlegg 6-7 Signalliste PDF 2018-03-07 15:28:04
Vedlegg 7 Utforming av bekkeinntak PDF 2015-12-01 08:46:57