2.0 Berekraftige VA-anlegg

For: Rauma Kommune • Nynorsk • Bytt til Bokmål

2.0 Berekraftige VA-anlegg

VA-anlegga skal vera berekraftige.