3.0 Generelle bestemmelser

For: Harstad Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

3.0 Generelle bestemmelser

Bygging av VA-anlegg er normalt søknadspliktig i henhold til Plan og bygningsloven og ansvarlige aktører skal godkjennes gjennom byggesaksforskriften. Anlegg som ikke er uført i henhold til kommunens VA-norm og godkjente planer, kan kommunen nekte å overta.

Lokal bestemmelse for Harstad

Søknader etter PBL behandles av Areal og byggesak (ABY). I spørsmål vedrørende VA får VA-ansvarlig søknaden til uttalelse. All graving inntil 5 m fra kommunalt ledningsanlegg eller i kommunal veg krever gravemelding. Gravemelding sendes elektronisk via www.gravemelding.no. Arbeider kan ikke igangsettes før både gravetillatelse og tillatelse etter PBL er gitt.

VA-søknad fylles ut ved for eksempel ny tilknytning, endret bruk av boenhet eller lignende. Søknadsskjema

 VA-melding skal fylles ut ved utvendig VA-arbeid, og redegjør for arbeidet som skal utføres. Skjema finnes på www.gravemelding.no.

For utførte VA-arbeider på private stikkledninger kreves det VA-ferdigmelding. Skjema finnes på www.gravemelding.no.

 

Kommunen kan foreta kontroll på VA-anlegg. Dette medfører ikke at kommunen overtar ansvaret for utførte arbeider.

I tillegg vises det til øvrige dokumenter:

Revisjoner

OBS! Kun endringer av kommunens dokument vises her. Se orginalt dokument for endring av maldokument.

Tittel: 3.0 Generelle bestemmelser

Innhold:

Søknader etter PBL behandles av Areal og byggesak (ABY). I spørsmål vedrørende VA får VA-ansvarlig søknaden til uttalelse. All graving inntil 5 m fra kommunalt ledningsanlegg eller i kommunal veg krever gravemelding. Gravemelding sendes elektronisk via www.gravemelding.no. Arbeider kan ikke igangsettes før både gravetillatelse og tillatelse etter PBL er gitt.

VA-søknad fylles ut ved for eksempel ny tilknytning, endret bruk av boenhet eller lignende. Søknadsskjema

 VA-melding skal fylles ut ved utvendig VA-arbeid, og redegjør for arbeidet som skal utføres. Skjema finnes på www.gravemelding.no.

For utførte VA-arbeider på private stikkledninger kreves det VA-ferdigmelding. Skjema finnes på www.gravemelding.no.

 

Kommunen kan foreta kontroll på VA-anlegg. Dette medfører ikke at kommunen overtar ansvaret for utførte arbeider.

I tillegg vises det til øvrige dokumenter:

Tittel: 3.0 Generelle bestemmelser

Innhold:

Søknader etter PBL behandles av Areal og byggesak (ABY). I spørsmål vedrørende VA får VA-ansvarlig søknaden til uttalelse.

All graving inntil 5 m fra kommunalt ledningsanlegg eller i kommunal veg krever gravemelding. Gravemelding sendes elektronisk via www.gravemelding.no.

Arbeider kan ikke igangsettes før både gravetillatelse og tillatelse etter PBL er gitt.

For VA-arbeider som ikke er søknadspliktig etter PBL, skal elektronisk VA-melding sendes sammen med gravemeldingen. For utførte VA-arbeider på private stikkledninger kreves det ferdigmelding. Skjemaer finnes på www.gravemelding.no.

Kommunen kan foreta kontroll på VA-anlegg. Dette medfører ikke at kommunen overtar ansvaret for utførte arbeider.

I tillegg vises det til øvrige dokumenter: