3.0 Generelle bestemmelser

For: Sandefjord Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

3.0 Generelle bestemmelser

Bygging av VA-anlegg er normalt søknadspliktig i henhold til Plan og bygningsloven og ansvarlige aktører skal godkjennes gjennom byggesaksforskriften. Anlegg som ikke er uført i henhold til kommunens VA-norm og godkjente planer, kan kommunen nekte å overta.

Lokal bestemmelse for Sandefjord

Prinsippene for utforming av utbyggingsområder og VA-anlegg endres stadig. Dette vil medføre nytenking og fleksibilitet. For ikke å hindre en utvikling tilpasset nye produkter, tenkemåte og bestemmelser vil det med jevne mellomrom vurderes revisjon av disse vedlegg.

Som hovedregel bør man alltid diskutere avvik fra disse skisser med framtidig vei- og ledningseier.

Komplett dokumentasjon skal inneholde nødvendige beregninger.