3.1 Mengdeberegning

Nynorsk • Bytt til Bokmål

3.1 Mengdeberegning

Mengdeberekning skal gjerast i samsvar med NS 3420.