3.10 Graveløyve

Nynorsk • Bytt til Bokmål

3.10 Graveløyve

Innhenting av graveløyve skal gjerast i samsvar med regelverket til kommunen.