3.10 Gravetillatelse

For: Harstad Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

3.10 Gravetillatelse

Innhenting av gravetillatelse/melding gjelder iht. kommunens regelverk.

Lokal bestemmelse for Harstad

Det må søkes om gravetillatelse elektronisk via gravemelding.no

Revisjoner

OBS! Kun endringer av kommunens dokument vises her. Se orginalt dokument for endring av maldokument.

Tittel: 3.10 Gravetillatelse

Innhold:

Det må søkes om gravetillatelse elektronisk via gravemelding.no