3.10 Gravetillatelse

For: Nesbyen Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

3.10 Gravetillatelse

Innhenting av gravetillatelse/melding gjelder iht. kommunens regelverk.

Lokal bestemmelse for Nesbyen

Ved graving skal alle aktuelle nødetater, aktuelle offentlige myndigheter og aktuelle firma og grunneiere varsles.
Se vedlegg for søknadsskjema og graveinstruks.
Før arbeidet påbegynnes skal dessuten teleselskap, kabel-TV-selskap, nettselskap og
oppmålingsvesenet varsles for påvisning av evnt. kabler, polygonpunkter m.v. Eksisterende kabler og ledninger skal ikke bare være angitt i tegningsmaterialet. Kabler og ledninger skal påvises på stedet før arbeidet blir satt i gang. Arbeidstilsynet skal ha melding før gravearbeid i henhold til meldingsrutiner.