3.10 Gravetillatelse

For: Nordre Land Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

3.10 Gravetillatelse

Innhenting av gravetillatelse/melding gjelder iht. kommunens regelverk.

Lokal bestemmelse for Nordre Land

Utførende er ansvarlig for å påse at nødvendige tillatelser foreligger før graving igangsettes. Dette gjelder også kablepåvisning. Kopi av tillatelser skal oppbevares på anlegget.

Arbeidsvarsling/skiltplan skal utarbeides av entreprenør og godkjennes av vegeier før gravetillatelse gis.

For Nordre Land og Søndre land kommuner gjelder følgende særbestemmelser:
Det er etablert egen gravemeldingstjeneste.

Revisjoner

OBS! Kun endringer av kommunens dokument vises her. Se orginalt dokument for endring av maldokument.

Tittel: 3.10 Gravetillatelse

Innhold:

Utførende er ansvarlig for å påse at nødvendige tillatelser foreligger før graving igangsettes. Dette gjelder også kablepåvisning. Kopi av tillatelser skal oppbevares på anlegget. Arbeidsvarsling/skiltplan skal utarbeides av entreprenør og godkjennes av vegeier før gravetillatelse gis. For Nordre Land og Søndre land kommuner gjelder følgende særbestemmelser: Det er etablert egen gravemeldingstjeneste.