3.10 Gravetillatelse

For: Sandefjord Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

3.10 Gravetillatelse

Innhenting av gravetillatelse/melding gjelder iht. kommunens regelverk.

Lokal bestemmelse for Sandefjord

Gravetillatelse søkes det om på gravemelding.no

(beskrivelse finnes på Sandefjord kommunes hjemmeside).

 

Varslingsplan skal godkjennes av rette veimyndighet (forslag til plan kan utarbeides av person med arbeidsvarslingskurs del 2). Kommunal veimyndighet kan tilby denne tjenesten mot vederlag. OK

Arbeidstilsynet skal ha melding om gravearbeid i henhold til gjeldende rutiner.