3.4 Tegningsformater

For: Nordre Land Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

3.4 Tegningsformater

Det benyttes standardformater. Digitale løsninger etter nærmere avtale. Bretting av kopier i henhold til NS 1416, Tekniske tegninger.

Lokal bestemmelse for Nordre Land

Alle tegninger utarbeides i redigerbare digitale formater.

Tegninger skal være et resultat av prosjektert 3d-modell av ledningsanlegg. Det skal kunne tilrettelegges for å gi stikningsdata til byggherre og entreprenører i form av en 3d-modell. Detaljnivå for stikningsdata avklares med byggherren for hvert prosjekt.

Revisjoner

OBS! Kun endringer av kommunens dokument vises her. Se orginalt dokument for endring av maldokument.

Tittel: 3.4 Tegningsformater

Innhold:

Alle tegninger utarbeides i redigerbare digitale formater. Tegninger skal være et resultat av prosjektert 3d-modell av ledningsanlegg. Det skal kunne tilrettelegges for å gi stikningsdata til byggherre og entreprenører i form av en 3d-modell. Detaljnivå for stikningsdata avklares med byggherren for hvert prosjekt.