3.5 Revisjonar

Nynorsk • Bytt til Bokmål

3.5 Revisjonar

Ved endringar av teikningar etter at desse er datert, signert og godkjent skal revisjon dokumenterast slik:

  • På teikning i revisjonsfelt over tittelfelt og med markering som lokaliserar endringa i teikningslista.
  • Mottakskontroll av alle revisjonar skal dokumenterast.