3.5 Revisjoner

For: Harstad Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

3.5 Revisjoner

Ved endringer av tegninger etter at disse er datert, signert og godkjent skal revisjon dokumenteres slik:

  • På tegning i revisjonsfelt over tittelfelt og med markering som lokaliserer endringen i tegningslisten.
  • Mottakskontroll av alle revisjoner skal dokumenteres.

Lokal bestemmelse for Harstad

Det skal klart fremgå hva som er revidert ved bruk av revisjonssky rundt endringer på tegning. Reviderte tegninger sendes til VA-ansvarlig.

 

Revisjoner

OBS! Kun endringer av kommunens dokument vises her. Se orginalt dokument for endring av maldokument.

Tittel: 3.5 Revisjoner

Innhold:

Det skal klart fremgå hva som er revidert ved bruk av revisjonssky rundt endringer på tegning. Reviderte tegninger sendes til VA-ansvarlig.