3.5 Revisjoner

For: Nordre Land Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

3.5 Revisjoner

Ved endringer av tegninger etter at disse er datert, signert og godkjent skal revisjon dokumenteres slik:

  • På tegning i revisjonsfelt over tittelfelt og med markering som lokaliserer endringen i tegningslisten.
  • Mottakskontroll av alle revisjoner skal dokumenteres.

Lokal bestemmelse for Nordre Land

Ved utsendelse skal tegnings-/revisjonsliste og distribusjonsliste ligge vedlagt.

Revisjoner

OBS! Kun endringer av kommunens dokument vises her. Se orginalt dokument for endring av maldokument.

Tittel: 3.5 Revisjoner

Innhold:

Ved utsendelse skal tegnings-/revisjonsliste og distribusjonsliste ligge vedlagt.