3.5 Revisjoner

For: Sandefjord Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

3.5 Revisjoner

Ved endringer av tegninger etter at disse er datert, signert og godkjent skal revisjon dokumenteres slik:

  • På tegning i revisjonsfelt over tittelfelt og med markering som lokaliserer endringen i tegningslisten.
  • Mottakskontroll av alle revisjoner skal dokumenteres.

Lokal bestemmelse for Sandefjord

Det skal klart fremgå hva som er revidert.

Tegnings-, distribusjons- og revisjonsliste skal ligge vedlagt.