3.7 Grøftetverrsnitt

For: Harstad Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

3.7 Grøftetverrsnitt

Skal vise geometrisk utforming av grøften, ledningenes innbyrdes plassering, krav til ledningsfundamentering, sidefylling, beskyttelseslag og tilbakefyllingsmasser.

Lokal bestemmelse for Harstad

For grøftesnitt se kap. 4.

 

Revisjoner

OBS! Kun endringer av kommunens dokument vises her. Se orginalt dokument for endring av maldokument.

Tittel: 3.7 Grøftetverrsnitt

Innhold:

For grøftesnitt se kap. 4.