3.7 Grøftetverrsnitt

For: Sandefjord Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

3.7 Grøftetverrsnitt

Skal vise geometrisk utforming av grøften, ledningenes innbyrdes plassering, krav til ledningsfundamentering, sidefylling, beskyttelseslag og tilbakefyllingsmasser.

Lokal bestemmelse for Sandefjord

Det skal benyttes grøfteprofil ihht NS3070:1, ellers se Vedlegg B.6 Generelt grøftesnitt som viser hovedprinsipp for grøftesnitt og alternativt grøftesnitt der forholdene ligger til rette for det.