3.8 Kumtegninger

For: Vestre Toten Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

3.8 Kumtegninger

Skal vise geometrisk utforming, plassering, ledningsføring i kum, rørgjennomføring i kumvegg, ledningsforankring, materialvalg, fundamentering, armaturplassering etc.