3.8 Kumteikningar

For: Harstad Kommune • Nynorsk • Bytt til Bokmål

3.8 Kumteikningar

Skal vise geometrisk utforming, plassering, leidningsføring i kum, røyrgjennomføring i kumvegg, leidningsforankring, materialval, fundamentering, armaturplassering osb.

Lokal bestemmelse for Harstad

Det skal også lages kumtegninger for nytt anlegg som tilknyttes eksisterende vannkummer.

Vannkummer ønskes samlet på armaturtegninger i målestokk 1:20 (A1). Vannkummene vises i plan med påsatt posisjonsnummer og beskrivelse av armatur.

I tillegg til kumtegning/armaturtegning skal det utarbeides detaljert kumskjema som viser oppbygging av alle kummer. Kumskjemaet skal vise oppbygging av kummen med byggehøyder og skisse i plan. For detaljeringsgrad se vedleggene Kumskjema vannkum, Kumskjema spillvannskum og Kumskjema overvannskum

Revisjoner

OBS! Kun endringer av kommunens dokument vises her. Se orginalt dokument for endring av maldokument.

Tittel: 3.8 Kumtegninger

Innhold:

Det skal også lages kumtegninger for nytt anlegg som tilknyttes eksisterende vannkummer.

Vannkummer ønskes samlet på armaturtegninger i målestokk 1:20 (A1). Vannkummene vises i plan med påsatt posisjonsnummer og beskrivelse av armatur.

I tillegg til kumtegning/armaturtegning skal det utarbeides detaljert kumskjema som viser oppbygging av alle kummer. Kumskjemaet skal vise oppbygging av kummen med byggehøyder og skisse i plan. For detaljeringsgrad se vedleggene Kumskjema vannkum, Kumskjema spillvannskum og Kumskjema overvannskum

Tittel: 3.8 Kumtegninger

Innhold:

Det skal også lages kumtegninger for nytt anlegg som tilknyttes eksisterende vannkummer.

Vannkummer ønskes samlet på armaturtegninger i målestokk 1:20 (A1). Vannkummene vises i plan med påsatt posisjonsnummer og beskrivelse av armatur.

I tillegg til kumtegning/armaturtegning skal det utarbeides detaljert kumskjema som viser oppbygging av alle kummer. Kumskjemaet skal vise oppbygging av kummen med byggehøyder og skisse i plan. For detaljeringsgrad se vedleggene Kumskjema vannkum, Kumskjema spillvannskum og Kumskjema overvannskum

Vedlegget Kumskjema vannkum ble slettet 2020-03-03 12:36:52

Tittel: 3.8 Kumtegninger

Innhold:

Det skal også lages kumtegninger for nytt anlegg som tilknyttes eksisterende vannkummer.

Vannkummer ønskes samlet på armaturtegninger i målestokk 1:20 (A1). Vannkummene vises i plan med påsatt posisjonsnummer og beskrivelse av armatur.

I tillegg til kumtegning/armaturtegning skal det utarbeides detaljert kumskjema som viser oppbygging av alle kummer. Kumskjemaet skal vise oppbygging av kummen med byggehøyder og skisse i plan. For detaljeringsgrad se vedleggene Kumskjema vannkum, Kumskjema spillvannskum og Kumskjema overvannskum

Vedlegget Kumskjema avløpskum ble slettet 2019-08-27 08:40:15

Vedlegget Kumskjema vannkum ble lagt til 2018-10-25 12:22:09

Vedlegget Kumskjema avløpskum ble lagt til 2018-10-25 12:22:08