3.8 Kumtegninger

For: Sandefjord Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

3.8 Kumtegninger

Skal vise geometrisk utforming, plassering, ledningsføring i kum, rørgjennomføring i kumvegg, ledningsforankring, materialvalg, fundamentering, armaturplassering etc.

Lokal bestemmelse for Sandefjord

Kumtegninger skal ha en rørdels- og armaturliste.

Nødvendige kotehøyder på ledningene skal vises.

 

Det vises også til kommunens Vedlegg B.3 Vannkum og Vedlegg B.4 Avløpskum betong  og Vedlegg B.5 Avløpskum minikum