3.A Andre krav

For: Sandefjord Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

3.A Andre krav

Lokal bestemmelse for Sandefjord

I forbindelse med at det kan oppstå skader på nærliggende bebyggelse og konstruksjoner ved graving og sprenging, skal besiktigelsesrapport utarbeides og foreligge før grave-, og sprengningsarbeider starter.

Besiktigelsesrapporten skal utarbeides i samråd med kommunen.

Det kan være aktuelt med montering av rystelsesmåler.