4.0 Generelle bestemmelser

Nynorsk • Bytt til Bokmål

4.0 Generelle bestemmelser

Generelt blir det vist til VA/Miljø-blad nr. 5 og 6. Dersom røyrprodusenten har gitt strengare krav til legging enn VA-norma, skal krava frå produsenten følgjast.