4.0 Generelle bestemmelser

For: Nesbyen Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

4.0 Generelle bestemmelser

Generelt vises det til VA/Miljø-blad nr. 5 og 6. Dersom produsent av rør har gitt leggeanvisning som setter strengere krav enn VA-normen, skal produsentens anvisning følges.

Lokal bestemmelse for Nesbyen

Alle tilkoblinger til det offentlige ledningsnettet skal skje i kum.