4.1 Fleksible rør – Krav til grøfteutførelse

For: Harstad Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

4.1 Fleksible rør – Krav til grøfteutførelse

VA/Miljø-blad nr. 5, UT. Grøfteutførelse fleksible rør og NS 3420 gjelder for grøfter med fleksible rør, dvs. rør av PVC-U, PE, PP, GRP og tynnveggede stålrør.

Lokal bestemmelse for Harstad

Det skal benyttes fundament- og omfyllingsmasser av maskinpukk/vasket knust pukk i gradering 8-16. Dersom rørleverandør godtar det kan 8-22 mm brukes.

 

Revisjoner

OBS! Kun endringer av kommunens dokument vises her. Se orginalt dokument for endring av maldokument.

Tittel: 4.1 Fleksible rør – Krav til grøfteutførelse

Innhold:

Det skal benyttes fundament- og omfyllingsmasser av maskinpukk/vasket knust pukk i gradering 8-16. Dersom rørleverandør godtar det kan 8-22 mm brukes.