4.1 Fleksible rør – Krav til grøfteutførelse

For: Sandefjord Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

4.1 Fleksible rør – Krav til grøfteutførelse

VA/Miljø-blad nr. 5, UT. Grøfteutførelse fleksible rør og NS 3420 gjelder for grøfter med fleksible rør, dvs. rør av PVC-U, PE, PP, GRP og tynnveggede stålrør.

Lokal bestemmelse for Sandefjord

Det vises også til kommunens Vedlegg B.6 Generelt grøftesnitt og B.7 Gjennfylling av grøft