4.2 Stive rør – Krav til grøfteutførelse

For: Nesbyen Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

4.2 Stive rør – Krav til grøfteutførelse

VA/Miljø-blad nr. 6, UT. Grøfteutførelse stive rør og NS 3420 gjelder for grøfter med stive rør, dvs. betong og duktilt støpejern.