4.2 Stive rør – Krav til grøfteutførelse

For: Sandefjord Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

4.2 Stive rør – Krav til grøfteutførelse

VA/Miljø-blad nr. 6, UT. Grøfteutførelse stive rør og NS 3420 gjelder for grøfter med stive rør, dvs. betong og duktilt støpejern.

Lokal bestemmelse for Sandefjord

Det vises også til kommunens Vedlegg B.6 Generelt grøftesnitt og B.7 Gjennfylling av grøft.