4.3 Krav til kompetanse for utførende personell

For: Harstad Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

4.3 Krav til kompetanse for utførende personell

Under henvisning til VA/Miljø-blad nr. 42, UT. Krav til kompetanse for utførelse av VA-ledningsanlegg, kreves minst ADK-1 kompetanse eller tilsvarende av den som er bas i grøftelaget.

Kravet gjelder både for den som er ansvarlig for opparbeiding av grøft, fundament og om-/gjenfylling og for den som legger ledningene.

Lokal bestemmelse for Harstad

Det kreves sertifisering for plastrørsveis som er utgitt NS 416-1:2008 og NS 416-2:2008. Operatører for sveising av rør og rørdeler av polyetylen (PE) og polypropylen (PP) skal dokumentere teoretiske og praktiske kunnskaper i elektromuffesveis.

Personell m /ADK-1 sertifikat skal være til stede ved/i grøfta for alt grøftearbeid på VA-anlegget.

All montering av armatur på vannledninger samt tilkoblinger, tilknytninger og anboringer skal utføres av enten rørlegger med fagbrev, eller personell med ADK-1 sertifikat og minimum 3 års relevant VA-faglig erfaring.

Etablering av midlertidig vannforsyning skal utføres av rørlegger med fagbrev.

 

Revisjoner

OBS! Kun endringer av kommunens dokument vises her. Se orginalt dokument for endring av maldokument.

Tittel: 4.3 Krav til kompetanse for utførende personell

Innhold:

Det kreves sertifisering for plastrørsveis som er utgitt NS 416-1:2008 og NS 416-2:2008. Operatører for sveising av rør og rørdeler av polyetylen (PE) og polypropylen (PP) skal dokumentere teoretiske og praktiske kunnskaper i elektromuffesveis.

Personell m /ADK-1 sertifikat skal være til stede ved/i grøfta for alt grøftearbeid på VA-anlegget.

All montering av armatur på vannledninger samt tilkoblinger, tilknytninger og anboringer skal utføres av enten rørlegger med fagbrev, eller personell med ADK-1 sertifikat og minimum 3 års relevant VA-faglig erfaring.

Etablering av midlertidig vannforsyning skal utføres av rørlegger med fagbrev.