4.3 Krav til kompetanse for utførende personell

For: Nesbyen Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

4.3 Krav til kompetanse for utførende personell

Under henvisning til VA/Miljø-blad nr. 42, UT. Krav til kompetanse for utførelse av VA-ledningsanlegg, kreves minst ADK-1 kompetanse eller tilsvarende av den som er bas i grøftelaget.

Kravet gjelder både for den som er ansvarlig for opparbeiding av grøft, fundament og om-/gjenfylling og for den som legger ledningene.

Lokal bestemmelse for Nesbyen

Det skal bare benyttes personell som har praksis fra tilsvarende arbeider. Kommunen kan be om å få opplysning om personellets faglige bakgrunn. Som hovedregel skal den som kobler rør i grøfta ha minst ADK-1 kompetanse.

Personell som skal sveise PE-ledninger skal ha godkjent sveisesertifikat etter NS-416.