4.3 Krav til kompetanse for utførende personell

For: Nordre Land Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

4.3 Krav til kompetanse for utførende personell

Under henvisning til VA/Miljø-blad nr. 42, UT. Krav til kompetanse for utførelse av VA-ledningsanlegg, kreves minst ADK-1 kompetanse eller tilsvarende av den som er bas i grøftelaget.

Kravet gjelder både for den som er ansvarlig for opparbeiding av grøft, fundament og om-/gjenfylling og for den som legger ledningene.

Lokal bestemmelse for Nordre Land

Personell med ADK-1 kompetanse skal være tilstede under alt arbeid som er nevnt i pkt. 4.3. Det skal være minst en person på hvert grøftelag med ADK-1 kompetanse. For ADK-1 sertifikat tatt senere enn 1. januar 2008 kreves det resertifisering hvert sjette (6.) år.

For Søndre Land kommune gjelder følgende særbestemmelser:
Det kreves at min. 1-en person med ADK-1 kompetanse skal være med på utførelsen av det fysiske arbeidet i grøften med rørlegging og montering av kummer e.l.

Revisjoner

OBS! Kun endringer av kommunens dokument vises her. Se orginalt dokument for endring av maldokument.

Tittel: 4.3 Krav til kompetanse for utførende personell

Innhold:

Personell med ADK-1 kompetanse skal være tilstede under alt arbeid som er nevnt i pkt. 4.3. Det skal være minst en person på hvert grøftelag med ADK-1 kompetanse. For ADK-1 sertifikat tatt senere enn 1. januar 2008 kreves det resertifisering hvert sjette (6.) år. For Søndre Land kommune gjelder følgende særbestemmelser: Det kreves at min. 1-en person med ADK-1 kompetanse skal være med på utførelsen av det fysiske arbeidet i grøften med rørlegging og montering av kummer e.l.