4.A Andre krav

For: Nesbyen Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

4.A Andre krav

Lokal bestemmelse for Nesbyen

Alle ledninger skal i utgangspunktet legges frostfritt. Det vil si dypere enn 3,0 meter i vei, og 2,0 meter på snødekt mark. Ved grunnere grøfter skal det brukes preisolerte ledninger eller plateisoleres.