4.A Andre krav

For: Nordre Land Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

4.A Andre krav

Lokal bestemmelse for Nordre Land

Grøfter skal graves med stabile skråninger for å ivareta sikkerheten ved arbeidene. Dersom grunnforholdene ikke er kjent, skal det ved løsmassegrøfter dypere enn 3,0m, eller ved graving i bløte masser gjennomføres geotekniske vurderinger og evt. grunnundersøkelser. Dette for å avklare sikker graveskråning og/eller andre sikringstiltak.

Revisjoner

OBS! Kun endringer av kommunens dokument vises her. Se orginalt dokument for endring av maldokument.

Tittel: 4.A Andre krav

Innhold:

Grøfter skal graves med stabile skråninger for å ivareta sikkerheten ved arbeidene. Dersom grunnforholdene ikke er kjent, skal det ved løsmassegrøfter dypere enn 3,0m, eller ved graving i bløte masser gjennomføres geotekniske vurderinger og evt. grunnundersøkelser. Dette for å avklare sikker graveskråning og/eller andre sikringstiltak.