4.A Andre krav

For: Sandefjord Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

4.A Andre krav

Lokal bestemmelse for Sandefjord

FROSTSIKRING

Alle ledninger skal ligge frostfritt. Frostdybde er generelt 1,6 meter.

 

Ved mindre overdekning må det isoleres. Dette skal avtales i hvert enkelt tilfelle. Ved bruk av isolasjon skal ekstrudert polystyren (XPS) eller tilsvarende benyttes.

Det vises også til kommunens Vedlegg B.8 Isolering av VA-ledninger.

 

BYGGEPERIODEN

I byggeperioden skal vann- og spillvannsledninger være midlertidig avstengt med ters eller annen tett forbindelse når det ikke foregår rørlegging (som utenfor arbeidstid). Overvannsledningen aksepteres brukt til bortledning av vann fra grøften når den er sikret med nett og sedimentgrop foran innløpet.

 

DISPENSASJON

Dispensasjon skal bare innvilges skriftlig.