5.0 Generelle bestemmelser

For: Sandefjord Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

5.0 Generelle bestemmelser

Hovedregelen er at vannledning skal være helt adskilt fra avløpskum. Dersom kommunens VA-ansvarlig tillater vannledning i avløpskum, skal vannledningssystem i kum være helt atskilt fra spillvann- og overvannsystem. Drenering av vannkummer er ikke tillatt til spillvannsførende ledning.

Vannledninger skal kunne stenges ut, tømmes, fylles, luftes og rengjøres. Det er ønskelig at vannledninger skal utføres som ringledninger.

Det skal normalt være samme rørtype/rørdimensjon mellom kummer. Ved reparasjon og utskifting av rør skal dette utføres slik at den innvendige rørdimensjonen opprettholdes.

Lokal bestemmelse for Sandefjord

Anleggene skal dekke nødvendig behov for brannslukking.

 

Anleggene skal sikres lengst mulig levetid og det skal legges vekt på mulighet for kostnadseffektiv drift.

 

Drenering av vannkummer er kun tillatt til separat overvannssystem og ikke til spillvannsførende ledningsanlegg.

 

På vannledningens høydepunkter (høybrekk) og endepunkter i stigning, skal det i kum anlegges helautomatisk lufteventil.

 

Ved vannfylling av tom ledning må man forsikre seg om at lufteventilen har kapasitet til å fjerne luft i samme tempo som ledningen fylles med vann.

 

Ved alle endepunkter og lavbrekk skal det normalt monteres spyleventil for utspyling.

Endekummer kan bygges som kombinerte vann- /overvannskummer.