5.1 Val av røyrmateriell

Nynorsk • Bytt til Bokmål

5.1 Val av røyrmateriell

VA/Miljø-blad nr. 30. Valg av rørmateriell, skal vera rettleiande for val av type røyr. Eigna dimensjonar, pris, omsyn til lagerhald og reparasjonsrutinar skal vurderast.

VA-ansvarlig i kommunen kan kontaktast for meir informasjon.