5.1 Valg av ledningsmateriale

For: Harstad Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

5.1 Valg av ledningsmateriale

VA/Miljø-blad nr. 30, PT. Valg av rørmateriell, skal være veiledende for valg. Egnede dimensjoner, pris, hensyn til lagerhold og reparasjonsrutiner må også vurderes. Kontakt kommunens VA-ansvarlig for mer informasjon.

Lokal bestemmelse for Harstad

Til hovedledningsnett for vann benyttes fortrinnsvis PE 100 SDR 11, NS-EN 12201.

Ved sanering av DN 150 SJG benyttes minimum Ø 180 PE.

 

Revisjoner

OBS! Kun endringer av kommunens dokument vises her. Se orginalt dokument for endring av maldokument.

Tittel: 5.1 Valg av ledningsmateriale

Innhold:

Til hovedledningsnett for vann benyttes fortrinnsvis PE 100 SDR 11, NS-EN 12201.

Ved sanering av DN 150 SJG benyttes minimum Ø 180 PE.