5.11 Forankring

Nynorsk • Bytt til Bokmål

5.11 Forankring

Avvinkling med bend tillates mellom kummer. Forankring skal dimensjonerast og målast inn etter rettleiing frå kommunen. Sjå VA/Miljø-blad nr. 96, Forankring av trykkledninger.