5.11 Forankring

For: Harstad Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

5.11 Forankring

Avvinkling med bend tillates mellom kummer. Forankring skal dimensjoneres og måles inn etter kommunens anvisning. Se VA/Miljøblad nr. 96, Forankring av trykkledninger.

Lokal bestemmelse for Harstad

PE ledninger:

 • For forankring vises det til VA-Miljøblad nr. 127 Forankring av PE-ledninger
 • Ved retningsforandring skal formstøpte bend benyttes.
 • Det skal benyttes støttehylse i PE-røret ved tilknytning av mekaniske deler som for eksempel Waga/System2000 for å oppnå strekkfast skjøt.
 • Ved legging av PE-rør i varerør skal PE-ledningen forankres mot varerøret i hver ende.

Revisjoner

OBS! Kun endringer av kommunens dokument vises her. Se orginalt dokument for endring av maldokument.

Tittel: 5.11 Forankring

Innhold:

PE ledninger:

 • For forankring vises det til VA-Miljøblad nr. 127 Forankring av PE-ledninger
 • Ved retningsforandring skal formstøpte bend benyttes.
 • Det skal benyttes støttehylse i PE-røret ved tilknytning av mekaniske deler som for eksempel Waga/System2000 for å oppnå strekkfast skjøt.
 • Ved legging av PE-rør i varerør skal PE-ledningen forankres mot varerøret i hver ende.

Tittel: 5.11 Forankring

Innhold:

PE ledninger:

 • Ved retningsforandring skal formstøpte bend benyttes.
 • Det skal benyttes støttehylse i PE-røret ved tilknytning av mekaniske deler som for eksempel Waga/System2000 for å oppnå strekkfast skjøt.
 • Ved ledningsdimensjon > ø300 mm skal det utføres beregning av krefter og behov for forankring av bend.
 • Ved dimensjoner < ø300 mm skal det utføres beregning av behov for forankringskloss for bend større eller lik 60°
 • Ved legging av PE-rør i varerør skal PE-ledningen forankres mot varerøret i hver ende.