5.11 Forankring

For: Nordre Land Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

5.11 Forankring

Avvinkling med bend tillates mellom kummer. Forankring skal dimensjoneres og måles inn etter kommunens anvisning. Se VA/Miljøblad nr. 96, Forankring av trykkledninger.

Lokal bestemmelse for Nordre Land

Etter nærmere avtale med kommunens VA-ansvarlig kan det benyttes muffesikring/strekkfast skjøt for bend. Se vedlegg B.1.

Revisjoner

OBS! Kun endringer av kommunens dokument vises her. Se orginalt dokument for endring av maldokument.

Tittel: 5.11 Forankring

Innhold:

Etter nærmere avtale med kommunens VA-ansvarlig kan det benyttes muffesikring/strekkfast skjøt for bend. Se vedlegg B.1.