5.11 Forankring

For: Sandefjord Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

5.11 Forankring

Avvinkling med bend tillates mellom kummer. Forankring skal dimensjoneres og måles inn etter kommunens anvisning. Se VA/Miljøblad nr. 96, Forankring av trykkledninger.

Lokal bestemmelse for Sandefjord

Det er anledning å benytte strekkfaste pakninger (evt. muffesikring) etter avtale med kommunens VA-ansvarlig.