5.12 Ledning i kurve

For: Harstad Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

5.12 Ledning i kurve

Som hovedregel skal vannledning legges i rett linje, både horisontalt og vertikalt, mellom knekkpunkt. Etter avtale med kommunens VA-ansvarlig kan det gis tillatelse til å legge ledningen i kurve. Ledningen skal da koordinatbestemmes for hver 10,00 m. (x-y-z). Avvinklingen skal ikke være større enn 50 % av det produsenten angir som maksimum.

Lokal bestemmelse for Harstad

Retningsforandring skal fortrinnsvis utføres ved hjelp av bend.

Ved bøyning av PVC-rør må rørenden sikres slik at det ikke foregår ukontrollert avvinkling i muffen.

 

Revisjoner

OBS! Kun endringer av kommunens dokument vises her. Se orginalt dokument for endring av maldokument.

Tittel: 5.12 Ledning i kurve

Innhold:

Retningsforandring skal fortrinnsvis utføres ved hjelp av bend.

Ved bøyning av PVC-rør må rørenden sikres slik at det ikke foregår ukontrollert avvinkling i muffen.