5.12 Ledning i kurve

For: Nordre Land Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

5.12 Ledning i kurve

Som hovedregel skal vannledning legges i rett linje, både horisontalt og vertikalt, mellom knekkpunkt. Etter avtale med kommunens VA-ansvarlig kan det gis tillatelse til å legge ledningen i kurve. Ledningen skal da koordinatbestemmes for hver 10,00 m. (x-y-z). Avvinklingen skal ikke være større enn 50 % av det produsenten angir som maksimum.

Lokal bestemmelse for Nordre Land

Avvinklinger skal utføres iht. produsentens anbefalinger.

Revisjoner

OBS! Kun endringer av kommunens dokument vises her. Se orginalt dokument for endring av maldokument.

Tittel: 5.12 Ledning i kurve

Innhold:

Avvinklinger skal utføres iht. produsentens anbefalinger.