5.14 Vannkummer

For: Harstad Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

5.14 Vannkummer

Nødvendige installasjoner i vannkummer skal vurderes etter en drøfting av kummens funksjon. Se VA/Miljø-blad nr. 1, PTV. Kum med prefabrikkert bunn.

Rørgjennomføringer skal utføres i henhold til VA/Miljø-blad nr. 9, UT. Rørgjennomføring i betongkum.

Nedstigningskummer skal ikke ha mindre diameter enn 1200 mm. For kummer som er beregnet på utspyling og/eller mottak av renseplugger, skal drensledningen dimensjoneres. Minste innvendig dimensjon er 150 mm.

Montering av kumramme og kumlokk skal utføres i henhold til VA/Miljø-blad nr. 32, UT. Montering av kumramme og kumlokk.

Kummen skal ha drenering/være tilstrekkelig tett, slik at vann ikke står opp på armaturet.

Lokal bestemmelse for Harstad

Vannkummer bygges normalt av prefabrikkerte sirkelrunde betongringer type Basal eller tilsvarende, der minste tillatte diameter er 1400 mm. For kummer som inneholder rørdeler med dimensjon 100 mm eller større skal diameteren være minst 1600 mm. På større ledningsanlegg kan det være aktuelt å bruke prefabrikkerte firkantkummer eller plasstøpte betongkummer, eventuelt med overbygg. I strandsonen hvor kummen kan bli utsatt for sjøvann skal kummen være i PE.

Kummen skal være vanntett og bygget av T-merket kumgods.

Kummene skal normalt ha topplate og ikke kjegle.

Kummer som er dypere enn 4,0 m skal ha mellomdekk ca. 2,5 m over kumbunn.

På kummer som ligger i bratte bakker skal mannhullet være på den siden av topplata som får minst overdekning.

Hull for kabler og rør skal kjernebores.

Alle vannkummer skal isoleres utvendig til frostfri dybde 1,8 m med XPS-isolasjonsmatter med slisser. Topplaten isoleres innvendig (fra fabrikk) med 50 mm XPS.

Ledninger inn og ut av kum isoleres med 3 stk. isolasjonsplater på tvers. Isolasjonsplaten nærmest kummen skal formes etter (skjæres til) kumveggen for å hindre kuldebroer. Isolasjonen skal stikke minimum 0,5 m utenfor vannledningene på begge sider.

Det skal benyttes følgende løsning for kumtoppen:

 • Ø800 Teleskopring Skjæveland 2552 eller tilsvarende. Høyde=400 mm. (Monteres 100 mm ned i topplate)
 • Ø800 Ulefos ISO-lokk m/ tau NRF 3302884 eller tilsvarende.
 • Ø800 lokk av støpejern Odin 80-L eller tilsvarende m/ kommunevåpen.
 • Ø800 flytende ramme av støpejern med kontrollåpning i skjørt, UFL-80 eller tilsvarende. 4 stk. knaster monteres for anlegg ISO-lokk.

For kummer i asfaltert veg skal det være min. 7 cm asfalt under ramma. Høyde topp kumlokk skal være 5 -15 mm lavere enn ferdig komprimert asfalt.

I spesielle tilfeller kan det på store kummer være aktuelt å ha 2 mannhull i topplata, alternativt ett med mindre diameter enn Ø800.

Vannkummer skal dreneres til overvannsledning gjennom min. Ø160 mm drensledning. Utspylingskummer/endekummer skal ha min. Ø200 drensledning.

Vannkummer i strandsonen skal ha stengeventil på dreneringen dersom bunnen av kummen ligger lavere enn kote 1,0. VA-ansvarlig kan gi tillatelse til drenering av vannkum til spillvannsførende ledning ved at det benyttes tilbakeslagsventil i egen kum (eks Waterstop el. tilsv.) på drensledningen.

Nedstigningskummer skal forsynes med aluminiumstige type Alustar eller tilsvarende. Montering skal skje iht. leverandørens monteringsanvisning. Stige skal også festes i nedkant. Festebolter skal ha gjengepartiet inn i kummen.

Armatur skal forankres til bunnen av kummen ved hjelp av godkjent forankring (Uniklikk multikonsoll eller tilsvarende)

Alle kommunale endekummer skal ha utspyling, og er ledningen stigende skal den også ha automatisk lufteventil med stengeventil under.

Det skal anlegges serviceuttak på alle avgreininger.

Ved koblinger mot flensedeler i kum, foretrekkes flensemuffe. For PE-rør benyttes strekkfast flensemuffe med innstikkhylse i PE-røret, eller krage og løsflens.

I kummer hvor det benyttes mellomring, skal det benyttes mellomring med ett ledig uttak som plugges.

Alle stikkledninger i kum skal være merket med skilt i plast, type Forex eller tilsvarende. Skiltene merkes med gårds- og bruksnummer. Ved bruk av manifold i vannkummene skal det benyttes albue av avsinkingsherdet messing i tilkobling til stikkledningene. Det skal monteres en ekstra kupling/tippunion på stikkledningene i kum.

Vannkum skal markeres med kumanviser type Kraftex AS eller tilsvarende:

 • Brannkum K-15 rød
 • Vannkum K-15 blå

Mindre trykkreduksjonsanlegg kan bygges i kum. Kummens plassering må vektlegges spesielt, slik at adkomsten til den er åpen til enhver tid. Større anlegg skal ha overbygg. Det skal etableres steinsamler før reduksjonskummen, og T-rør med automatisk lufteventil foran reduksjonsventilen i kummen.

I tillegg til VA/Miljø-blad nr.1 – Vannkum med prefabrikert bunn skal VA/Miljø-blad nr. 112 – Kumsikkerhet – dimensjonering prefabrikkert vannkum benyttes.

Se for øvrig pkt. 5.8 Armatur.

For kumtegninger/kumskjema se pkt. 3.8

 

Revisjoner

OBS! Kun endringer av kommunens dokument vises her. Se orginalt dokument for endring av maldokument.

Tittel: 5.14 Vannkummer

Innhold:

Vannkummer bygges normalt av prefabrikkerte sirkelrunde betongringer type Basal eller tilsvarende, der minste tillatte diameter er 1400 mm. For kummer som inneholder rørdeler med dimensjon 100 mm eller større skal diameteren være minst 1600 mm. På større ledningsanlegg kan det være aktuelt å bruke prefabrikkerte firkantkummer eller plasstøpte betongkummer, eventuelt med overbygg. I strandsonen hvor kummen kan bli utsatt for sjøvann skal kummen være i PE.

Kummen skal være vanntett og bygget av T-merket kumgods.

Kummene skal normalt ha topplate og ikke kjegle.

Kummer som er dypere enn 4,0 m skal ha mellomdekk ca. 2,5 m over kumbunn.

På kummer som ligger i bratte bakker skal mannhullet være på den siden av topplata som får minst overdekning.

Hull for kabler og rør skal kjernebores.

Alle vannkummer skal isoleres utvendig til frostfri dybde 1,8 m med XPS-isolasjonsmatter med slisser. Topplaten isoleres innvendig (fra fabrikk) med 50 mm XPS.

Ledninger inn og ut av kum isoleres med 3 stk. isolasjonsplater på tvers. Isolasjonsplaten nærmest kummen skal formes etter (skjæres til) kumveggen for å hindre kuldebroer. Isolasjonen skal stikke minimum 0,5 m utenfor vannledningene på begge sider.

Det skal benyttes følgende løsning for kumtoppen:

 • Ø800 Teleskopring Skjæveland 2552 eller tilsvarende. Høyde=400 mm. (Monteres 100 mm ned i topplate)
 • Ø800 Ulefos ISO-lokk m/ tau NRF 3302884 eller tilsvarende.
 • Ø800 lokk av støpejern Odin 80-L eller tilsvarende m/ kommunevåpen.
 • Ø800 flytende ramme av støpejern med kontrollåpning i skjørt, UFL-80 eller tilsvarende. 4 stk. knaster monteres for anlegg ISO-lokk.

For kummer i asfaltert veg skal det være min. 7 cm asfalt under ramma. Høyde topp kumlokk skal være 5 -15 mm lavere enn ferdig komprimert asfalt.

I spesielle tilfeller kan det på store kummer være aktuelt å ha 2 mannhull i topplata, alternativt ett med mindre diameter enn Ø800.

Vannkummer skal dreneres til overvannsledning gjennom min. Ø160 mm drensledning. Utspylingskummer/endekummer skal ha min. Ø200 drensledning.

Vannkummer i strandsonen skal ha stengeventil på dreneringen dersom bunnen av kummen ligger lavere enn kote 1,0. VA-ansvarlig kan gi tillatelse til drenering av vannkum til spillvannsførende ledning ved at det benyttes tilbakeslagsventil i egen kum (eks Waterstop el. tilsv.) på drensledningen.

Nedstigningskummer skal forsynes med aluminiumstige type Alustar eller tilsvarende. Montering skal skje iht. leverandørens monteringsanvisning. Stige skal også festes i nedkant. Festebolter skal ha gjengepartiet inn i kummen.

Armatur skal forankres til bunnen av kummen ved hjelp av godkjent forankring (Uniklikk multikonsoll eller tilsvarende)

Alle kommunale endekummer skal ha utspyling, og er ledningen stigende skal den også ha automatisk lufteventil med stengeventil under.

Det skal anlegges serviceuttak på alle avgreininger.

Ved koblinger mot flensedeler i kum, foretrekkes flensemuffe. For PE-rør benyttes strekkfast flensemuffe med innstikkhylse i PE-røret, eller krage og løsflens.

I kummer hvor det benyttes mellomring, skal det benyttes mellomring med ett ledig uttak som plugges.

Alle stikkledninger i kum skal være merket med skilt i plast, type Forex eller tilsvarende. Skiltene merkes med gårds- og bruksnummer. Ved bruk av manifold i vannkummene skal det benyttes albue av avsinkingsherdet messing i tilkobling til stikkledningene. Det skal monteres en ekstra kupling/tippunion på stikkledningene i kum.

Vannkum skal markeres med kumanviser type Kraftex AS eller tilsvarende:

 • Brannkum K-15 rød
 • Vannkum K-15 blå

Mindre trykkreduksjonsanlegg kan bygges i kum. Kummens plassering må vektlegges spesielt, slik at adkomsten til den er åpen til enhver tid. Større anlegg skal ha overbygg. Det skal etableres steinsamler før reduksjonskummen, og T-rør med automatisk lufteventil foran reduksjonsventilen i kummen.

I tillegg til VA/Miljø-blad nr.1 - Vannkum med prefabrikert bunn skal VA/Miljø-blad nr. 112 - Kumsikkerhet – dimensjonering prefabrikkert vannkum benyttes. Se for øvrig pkt. 5.8 Armatur. For kumtegninger/kumskjema se pkt. 3.8  

Tittel: 5.14 Vannkummer

Innhold:

Vannkummer bygges normalt av prefabrikkerte sirkelrunde betongringer type Basal eller tilsvarende, der minste tillatte diameter er 1400 mm. For kummer som inneholder rørdeler med dimensjon 100 mm eller større skal diameteren være minst 1600 mm. På større ledningsanlegg kan det være aktuelt å bruke prefabrikkerte firkantkummer eller plasstøpte betongkummer, eventuelt med overbygg. I strandsonen hvor kummen kan bli utsatt for sjøvann skal kummen være i PE.

Kummen skal være vanntett og bygget av T-merket kumgods.

Kummene skal normalt ha topplate og ikke kjegle.

Kummer som er dypere enn 4,0 m skal ha mellomdekk ca. 2,5 m over kumbunn.

På kummer som ligger i bratte bakker skal mannhullet være på den siden av topplata som får minst overdekning.

Hull for kabler og rør skal kjernebores.

Alle vannkummer skal isoleres utvendig til frostfri dybde 1,8 m med XPS-isolasjonsmatter med slisser. Topplaten isoleres innvendig (fra fabrikk) med 50 mm XPS.

Ledninger inn og ut av kum isoleres med 3 stk. isolasjonsplater på tvers. Isolasjonsplaten nærmest kummen skal formes etter (skjæres til) kumveggen for å hindre kuldebroer. Isolasjonen skal stikke minimum 0,5 m utenfor vannledningene på begge sider.

Det skal benyttes følgende løsning for kumtoppen:

 • Ø800 Teleskopring Skjæveland 2552 eller tilsvarende. Høyde=400 mm. (Monteres 100 mm ned i topplate)
 • Ø800 Ulefos ISO-lokk m/ tau NRF 3302884 eller tilsvarende.
 • Ø800 lokk av støpejern Odin 80-L eller tilsvarende m/ kommunevåpen.
 • Ø800 flytende ramme av støpejern med kontrollåpning i skjørt, UFL-80 eller tilsvarende. 4 stk. knaster monteres for anlegg ISO-lokk.

For kummer i asfaltert veg skal det være min. 7 cm asfalt under ramma. Høyde topp kumlokk skal være 5 -15 mm lavere enn ferdig komprimert asfalt.

I spesielle tilfeller kan det på store kummer være aktuelt å ha 2 mannhull i topplata, alternativt ett med mindre diameter enn Ø800.

Vannkummer skal dreneres til overvannsledning gjennom min. Ø160 mm drensledning. Utspylingskummer/endekummer skal ha min. Ø200 drensledning.

Vannkummer i strandsonen skal ha stengeventil på dreneringen dersom bunnen av kummen ligger lavere enn kote 1,0. VA-ansvarlig kan gi tillatelse til drenering av vannkum til spillvannsførende ledning ved at det benyttes tilbakeslagsventil i egen kum (eks Waterstop el. tilsv.) på drensledningen.

Nedstigningskummer skal forsynes med aluminiumstige type Alustar eller tilsvarende. Montering skal skje iht. leverandørens monteringsanvisning. Stige skal også festes i nedkant. Festebolter skal ha gjengepartiet inn i kummen.

Armatur skal forankres til bunnen av kummen ved hjelp av godkjent forankring (Uniklikk multikonsoll eller tilsvarende)

Alle kommunale endekummer skal ha utspyling, og er ledningen stigende skal den også ha automatisk lufteventil med stengeventil under.

Alle vannkummer skal ha montert mellomring med uttak ø40 mm og avstengingsventil (innstikkskobling/bajonettkobling).

Det skal anlegges serviceuttak på alle avgreininger.

Ved koblinger mot flensedeler i kum, foretrekkes flensemuffe. For PE-rør benyttes strekkfast flensemuffe med innstikkhylse i PE-røret, eller krage og løsflens.

Alle stikkledninger i kum skal være merket med skilt i plast, type Forex eller tilsvarende. Skiltene merkes med gårds- og bruksnummer. Ved bruk av manifold i vannkummene skal det benyttes albue av avsinkingsherdet messing i tilkobling til stikkledningene. Det skal monteres en ekstra kupling/tippunion på stikkledningene i kum.

Vannkum skal markeres med kumanviser type Kraftex AS eller tilsvarende:

 • Brannkum K-15 rød
 • Vannkum K-15 blå

Mindre trykkreduksjonsanlegg kan bygges i kum. Kummens plassering må vektlegges spesielt, slik at adkomsten til den er åpen til enhver tid. Større anlegg skal ha overbygg. Det skal etableres steinsamler før reduksjonskummen, og T-rør med automatisk lufteventil foran reduksjonsventilen i kummen.

I tillegg til VA/Miljø-blad nr.1 - Vannkum med prefabrikert bunn skal VA/Miljø-blad nr. 112 - Kumsikkerhet – dimensjonering prefabrikkert vannkum benyttes. Se for øvrig pkt. 5.8 Armatur. For kumtegninger/kumskjema se pkt. 3.8