5.14 Vannkummer

For: Nesbyen Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

5.14 Vannkummer

Nødvendige installasjoner i vannkummer skal vurderes etter en drøfting av kummens funksjon. Se VA/Miljø-blad nr. 1, PTV. Kum med prefabrikkert bunn.

Rørgjennomføringer skal utføres i henhold til VA/Miljø-blad nr. 9, UT. Rørgjennomføring i betongkum.

Nedstigningskummer skal ikke ha mindre diameter enn 1200 mm. For kummer som er beregnet på utspyling og/eller mottak av renseplugger, skal drensledningen dimensjoneres. Minste innvendig dimensjon er 150 mm.

Montering av kumramme og kumlokk skal utføres i henhold til VA/Miljø-blad nr. 32, UT. Montering av kumramme og kumlokk.

Kummen skal ha drenering/være tilstrekkelig tett, slik at vann ikke står opp på armaturet.

Lokal bestemmelse for Nesbyen

Kum og kumdeler:

Kjegle skal være eksentrisk.

Det skal benyttes kumdeler med glideskjøt og tilhørende pakninger. Kumringer, kjegler og

topp-plater skal tilfredsstille kravene i NS 3139 og tilhørende spesifikasjoner.

Ved spesielt store krav til tetthet i kummen benyttes IG-kum.

 

Stige:

Nedstigningskummer skal være utstyrt med kumstige. Avstand fra topp lokk til første stigetrinn, og fra siste stigetrinn til kumbunn skal være maks 30 cm.

 

Kumanvisere: Ved hver kumgruppe skal det monteres kumanvisere. Kontakt kommunens VA-ansvarlig for informasjon.

 

Kumlokk og kumramme:

De skal ha fjærlås, slite/dempering, spetthull og kommunens logo.

Låsbare kumlokk montert i flytende ramme skal være fra samme produsent for å opprettholde de tekniske funksjoner (HMS).

Kumlokk i terreng skal vurderes i hvert enkelt tilfelle om det skal være betonglokk eller støpejernslokk.

Kummer som ligger på brøyta areal skal ha isolert lokk.

Flytende ramme skal være av seigjern med kontrollåpninger/splitt/spalter i rammeskjørt og tilfredsstille kravet iht. NS-EN 124 og produseres iht. NS 1990 GJS. Fast ramme skal være av seigjern og tilfredsstille krav etter NS-EN 124 og produsere etter NS 1991 GJS.

 

Endekummer:

Endekummer skal vurderes spesielt med hensyn til frostsikring, lufting og utspyling.

 

Kummer på dyrka mark eller utmark:

Kummer i utmark skal bygges med en høyde på minimum 20 cm over terreng. Kummer på dyrka mark skal bygges med en høyde på minimum 100 cm over terreng.  Kummer på dyrka mark kan unntaksvis fylles over etter avtale med kommunen. Kummene skal måles inn før de overfylles.