5.14 Vannkummer

For: Sandefjord Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

5.14 Vannkummer

Nødvendige installasjoner i vannkummer skal vurderes etter en drøfting av kummens funksjon. Se VA/Miljø-blad nr. 1, PTV. Kum med prefabrikkert bunn.

Rørgjennomføringer skal utføres i henhold til VA/Miljø-blad nr. 9, UT. Rørgjennomføring i betongkum.

Nedstigningskummer skal ikke ha mindre diameter enn 1200 mm. For kummer som er beregnet på utspyling og/eller mottak av renseplugger, skal drensledningen dimensjoneres. Minste innvendig dimensjon er 150 mm.

Montering av kumramme og kumlokk skal utføres i henhold til VA/Miljø-blad nr. 32, UT. Montering av kumramme og kumlokk.

Kummen skal ha drenering/være tilstrekkelig tett, slik at vann ikke står opp på armaturet.

Lokal bestemmelse for Sandefjord

Nedstigningskummer skal ikke ha mindre diameter enn 1600 mm. Mindre diameter må avtales med kommunens VA-ansvarlige.

 

Det kreves flytende kumlokkramme med pakning i ramma. Kumlokk skal ha tette/ pinnesikre hull. Det benyttes kumlokk med byvåpen.

 

Vannkummer skal som hovedregel ha eksentrisk kjegle, med fastmontert stige, type Alustar eller tilsvarende (se VA-Miljøblad 1). Ventiler i kommunale kummer skal kunne manøvreres fra bakkenivå. Ved behov (eks. grunne kummer), må det derfor benyttes sentriske kjegler, evt topplate. Behov for stige vurderes i slike tilfeller.

 

For gjennomføring av vannledning benyttes gummitetning som Forsheda Combi eller tilsvarende. Kumkjegler plasseres slik at plassering av kumlokk i vei samt nedstigningsforholdene i kummene blir best mulig. Brannkummer skal merkes med kommunens standard skilt (BK-skilt type K12 rød) som viser retning og avstand. Skiltene skal monteres på galvanisert 2ʺ stolpe plassert i tilhørende fundament, min. 1,6 m over terreng. Ledningsdimensjoner, armatur og kumringens innbyrdes plassering kan variere. Leverandørens boltsett skal benyttes. Bolten skal dekke full mutter og maks boltutstikk skal være 5 mm. Ved montering skal det benyttes momentnøkkel.

 

Kummene skal utformes slik at det er mulighet for utspyling, bruk av renseplugg og mulighet for kloring. I kum skal det benyttes skrubar flensemuffe av type Supa Maxi eller tilsvarende.

 

Alle ventiler i kommunale kummer eies og betjenes av kommunen.

Ved drenering av vannkum til fellesavløpsledninge (AF), skal det benyttes VA-stop, eller tilsvarende.

Det vises også til kommunens vedlegg B.3 Vannkum

 

Spesielle kummer (for Reduksjonsventiler, vannmålere, etc), skal godkjennes av VA-ansvarlig.