5.15 Avstand mellom kummar

Nynorsk • Bytt til Bokmål

5.15 Avstand mellom kummar

Avstand mellom vasskummar avheng av fleire faktorar:

  • Brannvassuttak.
  • Høgbrekk/lågbrekk.
  • Avgreiningar.
  • Drift.

Endelig avstand skal avtalast med VA-ansvarleg i kommunen.