5.15 Avstand mellom kummer

For: Harstad Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

5.15 Avstand mellom kummer

Avstand mellom vannkummer påvirkes av flere faktorer:

  • Slokkevannsuttak.
  • Høybrekk/lavbrekk.
  • Avgreninger.
  • Drift.

Endelig avstand skal avtales med kommunens VA-ansvarlig.

Lokal bestemmelse for Harstad

Utenfor tettbebyggelse er maks avstand mellom vannkummer (lyttekummer) 300 m.

Dekningsradius for brannvann beregnes normalt til 50 m fra brannkum. Industriområder og institusjoner må vurderes spesielt, og i samråd med Harstad Brann og Redning.

Brannkummer skal fortrinnsvis plasseres 3-5 m fra øvrige kummer i en kumgruppe.

 

Revisjoner

OBS! Kun endringer av kommunens dokument vises her. Se orginalt dokument for endring av maldokument.

Tittel: 5.15 Avstand mellom kummer

Innhold:

Utenfor tettbebyggelse er maks avstand mellom vannkummer (lyttekummer) 300 m.

Dekningsradius for brannvann beregnes normalt til 50 m fra brannkum. Industriområder og institusjoner må vurderes spesielt, og i samråd med Harstad Brann og Redning.

Brannkummer skal fortrinnsvis plasseres 3-5 m fra øvrige kummer i en kumgruppe.