5.16 Brannventiler

For: Vestre Toten Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

5.16 Brannventiler

Brannventiler skal anbringes etter drøfting med kommunens VA-ansvarlig og utføres i henhold til VA/Miljø-blad nr. 47, PTV. Brannventiler. Krav til materialer og utførelse.

Lokal bestemmelse for Vestre Toten og Østre Toten

Lokalisering og valg av brannventiler avtales med kommunens VA-ansvarlig. Det skal benyttes ”Norsk brannventil” med fjærbelastet kjegle, stengbar brannventil eller brannhydrant. Brannventil i kum skal være sentrert eller under kumlokk, og må ha hakestykkekobling. Det må alltid være tilstrekkelig plass til å montere brannstender med tilhørende slanger.

Brannventiler skal ha innvendig og utvendig overflatebehandling med epoxy som beskrevet i pkt. 5.8 armatur. Brannventiler skal utføres med brannventilsikring (tilbakeslag) og beskyttelseslokk. Evt. benyttes også frosthette, denne må festes med vaier eller strips.

Lokalisering av brannhydranter skal avklares i samråd med kommunens VA-ansvarlig og det lokale brannvesen.

Brannhydranter skal være utført med bruddsikring. Avgrening til hydrant skal ha stengeventil.

Avtapping/drenering fra hydrant skal legges i pukkpute.

For Vestre Toten kommune gjelder følgende særbestemmelser:
Det skal legges drensledning (32mm) fra avtapping på hydrant til vannkum.