5.16 Brannventiler

For: Harstad Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

5.16 Brannventiler

Brannventiler skal anbringes etter drøfting med kommunens VA-ansvarlig og utføres i henhold til VA/Miljø-blad nr. 47, PTV. Brannventiler. Krav til materialer og utførelse.

Lokal bestemmelse for Harstad

Som hovedregel skal alle vannkummer i tettbebygde strøk med innvendig ledningsdimensjon større eller lik 100 mm ha brannventil.

Brannventil skal være type Danfoss/Esco  S-0953 eller tilsvarende, med 4’’ uttak, Storz-kobling og nøkkeltopp. Brannventilen plasseres slik at den blir liggende rett under kumlokk.

I brannkummer på det overordnede vannledningsnettet (hoved- og overføringsledninger) skal det monteres sluseventil under brannventilen slik at bytte av brannventil ikke medfører vannavstenging.

 

Revisjoner

OBS! Kun endringer av kommunens dokument vises her. Se orginalt dokument for endring av maldokument.

Tittel: 5.16 Brannventiler

Innhold:

Som hovedregel skal alle vannkummer i tettbebygde strøk med innvendig ledningsdimensjon større eller lik 100 mm ha brannventil.

Brannventil skal være type Danfoss/Esco  S-0953 eller tilsvarende, med 4’’ uttak, Storz-kobling og nøkkeltopp. Brannventilen plasseres slik at den blir liggende rett under kumlokk.

I brannkummer på det overordnede vannledningsnettet (hoved- og overføringsledninger) skal det monteres sluseventil under brannventilen slik at bytte av brannventil ikke medfører vannavstenging.